Kontakt Boklink

Kom i kontakt med Boklink

Bjørn Vidar Caspersen

Daglig leder

Tlf: 958 51 647

E-post: bjorn.vidar.caspersen@boklink.no

Følg Boklink på LinkedIn

Besøk oss


Se større kart

Leveringsadresse:
Boklink AS, Gullhaug torg 1, 0484 Oslo

Postadresse:
Boklink AS, Postboks 4559 Nydalen, 0404 Oslo

Fakturaadresse:
Boklink AS, c/o Forlagssentralen, Postboks 20, 1402 Ski

E-fakturaadresse: faktura@forlagssentralen.no

E-post: kontakt@boklink.no

Telefon: 22 02 20 02